GRUP TALEBİNDE BULUN
GRUP TALEBİNDE BULUN
Lütfen aşağıda istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girip gönderiniz.
Tur Ara
Çanakkale Turları
Geri dönmeyeceklerini bildikleri halde, gittiler coşkuyla ölüme.Tarihin o güne kadar gördüğü en kanlı ve kapsamlı çatışmalarını barındıran Birinci Dünya Savaşı içerisinde önemli bir yer tutan Çanakkale savaşlardır. Bu savaşlar Türk’ün sayısız zafer, şan ve şerefle dolu tarihinin en parlak sayfasıdır. Türk tarihinin en büyük savaşı Çanakkale (Gelibolu) savaşının destansı hikayesini, uzman rehberlerimiz eşliğinde HENNES TOUR farkıyla yaşayın.
DEVAMI
HAC
Yüce dinimiz İslâm’ın beş temel esasından (ibadetinden) biri olan haccın nasıl yapılacağına dair pek çok eser yazılmıştır.Hac esnasında okunabilecek belirli dualar vardır. Hemen hemen bütün hac rehberleri kitaplarında bu dualar çok uzun bir şekilde ve Latin harfleriyle okunuşları ile verilmiştir. Biz ise duaları, orijinal harflerle ama Türkçe manaları ile vermeyi uygun gördük. Allah, hac ve umrenizi kabul etsin.İslâm dininin en önemli ibadetlerinden biri olan Hac, Hicretin 9. yılında farz kılınmıştır. Resulullah Efendimiz (s.a.v.) Hacc’ın farz kılınması üzerine, ashabtan Hz. Ebu Bekir’i (r.a.) müslümanlara Hac yaptırmak üzere Mekke’ye gönderdi. Ertesi sene, yani Hicretin 10. yılında da bizzat Peygamberimiz (s.a.v.), müslümanlara önderlik ederek Hac yaptırdı. Peygamberimizin yaptığı bu Hac onun son Hacc’ı olduğu için buna ‘‘Veda Haccı’’ da denilir. Peygamberimiz, bu hac esnasında Arafat’da ayrıca bir hutbe verdi. Bu hutbeye de Veda Hutbesi denilir.Veda Haccı peygamberimizin aynı zamanda, Hacc’ın farz kılınmasından sonraki ilk ve son Hacc’ıdır. Hac, eski devirlerden beri süre gelen bir ibadet çeşidir. Kur’an-ı Kerim’in Hac Suresinde ve Hadis-i Şeriflerde, Hz. İbrahim’in (a.s.) insanları Hac için çağırmakla emrolunduğu anlatılmaktadır. Zira Peygamberimiz (sav) de peygamberlik gelmeden önce Kabe’yi tavaf etmiştir. Hatta, bu dönemde Müşrikler dahi Hac yapıyorlardı.Hac ibadetinin yerine getirilebilmesi için belirli şartlar vardır. Bu şartlardan en önemlilerinden biri zaman şartıdır. Bir diğeri ise mekan şartıdır.Kabe ve Arafat mekanları, 1 Şevval – 9 Zilhicce zamanlarında ziyaret edilmedikçe Hac ibadeti yerine getirilemez. Arafat için zaman 9 Zilhicce’dir. Bu konulara ilişkin geniş açıklamaları rehberin ileriki sayfalarında bulacaksınız. Hac, alemlerin tek Rabbi olan Allah’a kulluğun zirveye ulaştığı bir ibadettir. Bütün insanların, şan, şöhret, makam ve mevki gözetmeden eşitlendiği, derecelerin ancak Allah katında bilindiği bir ibadet olan Hac, giyilen ve girilen ihram ile birlikte insana kendi acziyetini, ve Allah’ın azametini hissettirir. Allah’ın evi diye bilinen Kabe, namazlarda yönelinen son noktadır.Yalnız, burası ‘‘Allah’ın evi’’dir, demek, Allah’a mekan izafe etmek anlamında değildir. Allah tarafından hususî olarak belirlenip, insanlara ibadet noktası olarak tesbit edilen yer, anlamındadır. Ayrıca, bu özelliğinden dolayı orada her türlü kötülük, masiyyet, ve hatta bunlara götüren davranışlar yasaklanmıştır. Tavaf, Allah tarafından değerli ve bereketli kılınan işte bu yüce makamın etrafında insanın kendi acziyetini, Allah’ın da yüceliğini kabullenmesinin bir ifadesidir. Bununla birlikte, böylesine azamet ve merhamet sahibi olan Allah’a şükür ile, rahmeti ve bereketi bol olan Rabbü’l Alemin’den af dilemek için bir fırsattır. Arafat’ta vakfe, mahşer gününü hatırlatır.Çünkü insanlar mahşer günü bu şekilde cem olunacaklardır. İki parça ve özellikle beyaz olan ihram kıyafetleri, dünyanın her tarafından gelen, makamları, emir verme yetkileri, renk, dil ve ırkları farklı olan insanların eşitlendiği ve sadece tek olan Allah’ın tazim ve tekbir edildiğinin simgesidir. O gün orada hiçbir şeye zarar gelmez. Ot ve hayvan dahil hiçbir canlıya zarar verilmez. Zarar vermeye götüren yollar da kapalıdır. İşte bu önemli ibadet, Allah’tan bir rahmet olarak belirli şartları taşıyınca, kişiye, ömründe yalnızca bir kere farzdır. Tekrarındaki sevabdan ve hikmetlerden hiçbir mü’min mahrum olmak istemez. Vakfesi olmayan Hac diyebileceğimiz umrenin de sevabı çoktur.
DEVAMI
Umre
Yurtiçi Turlar
Yurtdışı Turlar
Oteller